สื่อประชาสัมพันธ์Media

9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยวNew Post
แม่ฮ่องสอนผ่อนคลายRelaxing Maehongson
Creative Tourism การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์Creative Tourism
10 เส้นทางท่องเที่ยวเลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย10 Route Along the Waterside to Experience the Charming Thai Way of Life
Chiangmai Crafts : เชียงใหม่...คราฟท์ คู่มือท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เชียงใหม่แบบ คราฟท์ คราฟท์Chiangmai Crafts
70 เส้นทางตามรอยพระบาทFollowing the King Rama IX’s footsteps in 70 routes
ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริTouring The Royal Project Sites
เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยพวน จังหวัดอุดรธานีTravel & Weave
เส้นทาง สีสัน อัศจรรย์ ผ้าไทยThe Amazing of Colourful Thai Textiles
50 การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น50 Soft Adventure