Mulberry Festival 2023

31 ธันวาคม 2566

มหกรรมแห่ครัวตานล้านนาของอำเภอสันติสุข ประจำปี 2566

31 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลดนตรี Season of Love Song

31 ธันวาคม 2566

Count Down Festival

31 ธันวาคม 2566

งานนมัสการหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนถิ่นดงเจริญ

31 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 3

31 ธันวาคม 2566

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ

31 ธันวาคม 2566

ลำปางมาราธอน ครั้งที่ 4

31 ธันวาคม 2566

KORAT HALF Marathon Loifaa 2022

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด

31 ธันวาคม 2566

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

31 ธันวาคม 2566

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

31 ธันวาคม 2566

พิธีสวดมนต์ข้ามปีบูชานพเคราะห์

31 ธันวาคม 2566

งาน count down จังหวัดนครพนม (Nakhonphanom Winter Festival)

31 ธันวาคม 2566

งานปีใหม่ชนเผ่าม้ง อ.พบพระ

31 ธันวาคม 2566