รวมสถานที่จัดงานสงกรานต์ทั่วไทย ประจำปี 2566

7 เมษายน 2566

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

7 เมษายน 2566

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2566

9 เมษายน 2566

ประเพณีวันงูจงอางโลก

10 เมษายน 2566

งานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามต๋า”

10 เมษายน 2566

งานประเพณีสงกรานต์นมัสการหลวงพ่อแก่และเทศกาลขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

12 เมษายน 2566

งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัย

12 เมษายน 2566

สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ บึงหัวทะเล

12 เมษายน 2566

งานบวงสรวงพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช

12 เมษายน 2566

มาหาสุข สนุกสาด (Non-Stopable Music Festival 2023)

13 เมษายน 2566

งานสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุ ประจำวันเกิด 8 พระธาตุ

13 เมษายน 2566

งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร

13 เมษายน 2566

งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย

13 เมษายน 2566

งานประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี

13 เมษายน 2566

มหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ

13 เมษายน 2566

ประเพณีมหาสงกรานต์มิตรภาพไทย-เมียนมาและมวยคาดเชือก

13 เมษายน 2566