งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี

28 พฤษภาคม 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์

1 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย เนื่องในวันวิสาขบูชา

2 มิถุนายน 2566

งานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

2 มิถุนายน 2566

ประเพณีล้านนา “ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) วัดพระบรมธาตุบ้านตาก"

2 มิถุนายน 2566

งาน "Amazing Film Festival Experience"

2 มิถุนายน 2566

งานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน

3 มิถุนายน 2566

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

3 มิถุนายน 2566

งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

3 มิถุนายน 2566

ประเพณีวิสาขปุณณมีปูชา จังหวัดกาฬสินธุ์

3 มิถุนายน 2566

เทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา

3 มิถุนายน 2566

งานวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566

หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566

ประเพณีสรงน้ำพระติ้ว พระเทียม ประจำปี 2566

3 มิถุนายน 2566

ประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

3 มิถุนายน 2566

งานบวงสรวงองค์ปู่พญานาคอนันตนาคราช

8 มิถุนายน 2566