3 มิถุนายน 2566 - 3 มิถุนายน 2566

place วัดโอกาสศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประเพณีสรงน้ำพระติ้ว พระเทียม ประจำปี 2566

พิธีอัญเชิญพระติ้ว-พระเทียม จากแท่นในวิหารนำขึ้นเสลี่ยงแห่รอบเมือง แล้วอัญเชิญขึ้นวางที่แท่นหน้าวิหาร ให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองชาวนครพนม มาตั้งแต่สมัยนครศรีโคตรบูรณ์รุ่งเรือง และได้ยึดถือประเพณีในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี หรือวันวิสาขบูชา 

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : นครพนม
ติดต่อสอบถาม :Contact : สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม
เบอร์โทร :Tel : 042 516 316

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more