28 มกราคม 2566 - 29 มกราคม 2566

place สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Day Bike Night run 2023

 

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566
จบกิจกรรมปั่นจักรยาน 34 KM
Day Bike Night Run 2023
ในช่วงเช้า

ขอเชิญแอ่วกาดชุมชนคนฮักแม่โจ้ และสนุกสนานกับรวมศิลปินล้านนาชื่อดังมากมาย
ครูแอ๊ด เดอะสะล้อ เต็มวง อ้อม รัตนัง ออด ไพศาล
ตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น.
"ณ สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้"
อย่าลืม และอย่าพลาดแอ่วกาดชุมชน - ชมดนตรี - มีการแสดง ชวนกันมาแอ่วนักๆเน้อ

 

วัดทุ่งหมื่นน้อย หนึ่งในแห่งท่องเที่ยวเมืองแม่โจ้ เส้นทางวิ่ง 5K และเป็นจุดกลับตัว

วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอสันทราย

วัดทุ่งหมื่นน้อย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถที่สร้างแบบล้านนา ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบาตร กุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี เจดีย์

พบกันวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ห้ามพลาดมีเซอร์ไพรซ์ที่จุดกลับตัว ในวัดทุ่งหมื่นน้อยครับ

 

วัดแม่แก้ดน้อย

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมืองแม่โจ้ เส้นทางวิ่ง 12K Day Bike Night Run 2023

จุดกลับตัวของนักวิ่งที่ อยากชวนสัมผัสบรรยากาศฮาโลวีนล้านนา ชมอุทยานนรก-สวรรค์ เตือนสติคนหมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว

เส้นทางวิ่งผ่านบรรยากาศเกี่ยวกับผีและชีวิตหลังความตาย แต่เป็นไปตามหลักความเชื่อแบบไทยๆ

พบกับการจำลองอุทยานนรก และสวรรค์ ที่ประกอบไปด้วยนรกขุมต่างๆ และสวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างสมจริงและขยับ รวมทั้งส่งเสียงได้ เช่น ยมบาล เปรตสูงเกือบสิบเมตร คนปีนต้นงิ้ว กระทะทองแดง ผี และอสูรกาย

พบกันวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ห้ามพลาดมีเซอร์ไพรซ์ที่จุดกลับตัว วัดแก้ดน้อยนะครับ

ชุมชนแพะป่าห้า

หนึ่งในแห่งท่องเที่ยวเมืองแม่โจ้ เส้นทางวิ่ง 12K Day Bike Night Run 2023

ชุมชนแพะป่าห้าเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รวมกลุ่มกันทำเกษตรในครัวเรือนและมีพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ในการดูงานของผู้ที่สนใจ

ชุมชนแพะป้าห้ามีการเปิดบ้านเป็นพื้นที่เรียนรู้และใช้วัตถุดิบในครัวเรียนมาใช้ทำอาหารและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาดูงาน

ของดีชุมชน คือวิถีเกษตรในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผักในครัวเรือน,สบู่,น้ำยาล้างจาน,หมวกผ้า,กล้วยฉาบ

ห้ามพลาด เส้นทางท่องเที่ยวดีดี เมืองแม่โจ้ พบกันวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น. ณ ซุ้มปล่อยตัว สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ ครับ

 

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจักรยาน Touring 34KM Day Bike Night Run 2023

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสถานที่ทำกิจกรรมตกปลา เดินเท้า และปั่นจักรยาน

บริเวณสันอ่างเก็บน้ำไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ไว้ให้ท่านที่สนใจเดินชมธรรมชาติได้ศึกษาให้ได้เดินศึกษาพรรณไม้นา ๆ ชนิดที่ขึ้นอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

ห้ามพลาด วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่ซุ้มปล่อยตัว ณ สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้

วัดดอยแท่นพระผาหลวง

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมืองแม่โจ้ เป็นจุดกลับตัวเส้นทางปั่นจักรยาน 34KM Day Bike Night Run 2023

วัดดอยแท่นพระผาหลวงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับการสร้างวัดตั้งแต่สมัยมีการสร้างเมืองเชียงใหม่ ตำนานเกี่ยวกับ ”พระบิ่นหลังต๋ำ”

พระบิ่นหลังต๋ำ” ซึ่งเป็นภาษาเหนือ “บิดหลัง” คือการหันหลัง พระประธานที่นี้ จะมีลักษณะพิเศษคือ แทนที่จะหันหน้ามาทางศัทธาที่เข้าไปกราบไหว้บูชา แต่กลับหันหลังให้ มีที่เดียวในประเทศไทย

วัดดอยแท่นพระผาหลวงมีวิหารที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ อายุประมาณ 600 กว่าปี ยังคงหลงเหลือร่องรอยของจารึกพระนามของพระเจ้ากือนา พระมเหษี พระราชนิกูล พร้อมทั้งข้าราชบริพารทั้งหลาย

วัดยังมีพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีผาหลวง ตั้งตงาดอยู่บนยอดเขา มีทางบันไดนากทอดยาวจนถึงตัวองค์เจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าและพระตระกูลลำพูน 100,000 องค์ ด้านบนยอดเจียด์ประด้วยมรกตหนัก 5 กก. แกะเป็นรูปดอกบัว

นักปั่นห้ามพลาด กับเส้นทางปั่นจักรยานแบบ Touring ที่ท้าทาย ปั่นขึ้นเขา ลงเขา ที่สวยงาม อากาศดี เพลิดเพลินกับวิงทุ่งหญ้า ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ซุ้มปล่อยตัว สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ ครับ

พระนอนปางปรินิพพาน

พระนอนองค์ใหญ่สีเหลืองอร่าม อยู่บริเวณตีนเขาทางขึ้นวัดดอยแท่นพระผาหลวง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมืองแม่โจ้ เส้นทางปั่นจักรยาน Touring 34 KM Day Bike Night Run 2023

เพลิดเพลินเส้นทางปั่นจักรยานผ่านป่าชุมชน อุโมงค์ต้นไม้ และอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จะมองเห็นพระนอนองค์ใหญ่สีเหลืองอร่าม พระนอนปางปรินิพพานอยู่บริเวณตีนเขา มีปู่เทพอสูร คอยปกปักรักษาพื้นที่ของวัดดอยแท่นพระผาหลวง เพื่อรอรับพุทธศาสนิกชนที่จะขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปในตำนาน “พระบิ่นหลังต๋ำ”

นักปั่นห้ามพลาด กับเส้นทางปั่นจักรยานแบบ Touring ที่ท้าทาย ปั่นขึ้นเขา ลงเขา ที่สวยงาม อากาศดี เพลิดเพลินกับวิงทุ่งหญ้า ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ซุ้มปล่อยตัว สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ ครับ

ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 900 ไร่

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเมืองแม่โจ้ เส้นทางปั่นจักรยาน Touring 34K Day Bike Night Run 2023 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ สวยงาม รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

นักปั่นห้ามพลาด กับเส้นทางปั่นจักรยานแบบ Touring ที่สวยงาม อากาศดี เพลิดเพลินกับวิงทุ่งหญ้า ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ซุ้มปล่อยตัว สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ ครับ

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : เชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานเชียงใหม่
เบอร์โทร :Tel : 0 5324 8604-5
Facebook :Facebook : Day Bike Night run 2023

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more