สื่อประชาสัมพันธ์Media

ด้วยรัก (ปลาตะเพียน)Best Wishes (Pla ta pien)
ไฮไลท์ งานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2563Ubon Ratchathani Candle Festival