สื่อประชาสัมพันธ์Media

50 การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น50 Soft Adventure
Chiangmai Crafts : เชียงใหม่...คราฟท์ คู่มือท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เชียงใหม่แบบ คราฟท์ คราฟท์Chiangmai Crafts
เส้นทาง สีสัน อัศจรรย์ ผ้าไทยThe Amazing of Colourful Thai Textiles
10 เส้นทางท่องเที่ยวเลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย10 Route Along the Waterside to Experience the Charming Thai Way of Life
เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยพวน จังหวัดอุดรธานีTravel & Weave
Creative Tourism การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์Creative Tourism
ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริTouring The Royal Project Sites
แม่ฮ่องสอนผ่อนคลายRelaxing Maehongson
70 เส้นทางตามรอยพระบาทFollowing the King Rama IX’s footsteps in 70 routes