พิธีย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี 2564

22 ตุลาคม 2564

รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

1 พฤศจิกายน 2564

เทศกาล ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด

1 พฤศจิกายน 2564

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 17

1 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมชมทุ่งทานตะวัน และทุ่งปอเทืองนับร้อยไร่

1 พฤศจิกายน 2564

เทศกาลทุ่งทานตะวันบานจังหวัดลพบุรี

1 พฤศจิกายน 2564

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

15 พฤศจิกายน 2564

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว "ภูห้วยอีสัน ภูหนอง ภูผาดัก ภูโล้น และวัดผาตากเสื้อ" อำเภอสังคม

30 พฤศจิกายน 2564

Mulberry Festival 2021

1 ธันวาคม 2564

งาน NaSatta Light Festival

1 ธันวาคม 2564

เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2020

1 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

3 ธันวาคม 2564

เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง

6 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564

งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564