งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

31 ธันวาคม 2566

งานมหกรรมของดีเเละประเพณีเผาข้าวหลาม

31 ธันวาคม 2566

งานประเพณีเจ้าพ่อแก้ว

31 ธันวาคม 2566

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม

31 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลดนตรี Season of Love Song

31 ธันวาคม 2566

Count Down Festival

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ

31 ธันวาคม 2566

งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง 2566

31 ธันวาคม 2566

KORAT HALF Marathon Loifaa 2022

31 ธันวาคม 2566

งานภูมิบุรี ศรีระยอง

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลศิลปะ สายหมอกและ ดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ครั้งที่ 30 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี 2566

31 ธันวาคม 2566

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

31 ธันวาคม 2566

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

31 ธันวาคม 2566

งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะยาว

31 ธันวาคม 2566

งานของดีบ่อสวก ประจำปี 2566

31 ธันวาคม 2566

งานวิ่งมวกเหล็กเทรล ครั้งที่ 2

31 ธันวาคม 2566