เทศกาลอาหารหรอย

31 กรกฎาคม 2566

งานวันดอกจูดบาน และของดีชะอวด

31 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน

31 กรกฎาคม 2566

ประเพณีแข่งเรือยาว และของดีบ้านหมี่

31 กรกฎาคม 2566

พัทยามาราธอน 2566 (Pattaya Marathon 2023) Thailand – Tri – League

31 กรกฎาคม 2566

งานเงาะเมืองเลย ของดีตำบลเสี้ยว ประจำปี 2566

31 กรกฎาคม 2566

ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก

31 กรกฎาคม 2566

งานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ที่หมู่เกาะสี่เกาะห้า

31 กรกฎาคม 2566

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง

31 กรกฎาคม 2566

Cultural District

31 กรกฎาคม 2566

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนแบบโบราณ วัดศรีภูมิ บ้านนาหอ ประจำปี 2565

31 กรกฎาคม 2566

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ปั่นขึ้นภู 4” (Phurua 2023)

31 กรกฎาคม 2566

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์

1 สิงหาคม 2566

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช

1 สิงหาคม 2566

ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี

1 สิงหาคม 2566

งานพุทธประเพณี เข้าพรรษา มหามงคล

1 สิงหาคม 2566