งานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา

29 พฤษภาคม 2566

งานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2566

30 พฤษภาคม 2566

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

31 พฤษภาคม 2566

Amazing Thailand Culinary City

31 พฤษภาคม 2566

เทศกาลดอกกระเจียวงาม

1 มิถุนายน 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์

1 มิถุนายน 2566

เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 9

2 มิถุนายน 2566

งาน “เสียงใหม่”

2 มิถุนายน 2566

งานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

2 มิถุนายน 2566

งาน "Amazing Film Festival Experience"

2 มิถุนายน 2566

งานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน

3 มิถุนายน 2566

งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

3 มิถุนายน 2566

งาน “Krabi Music Coffee & Craft #2”

3 มิถุนายน 2566

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

3 มิถุนายน 2566

งานPhangnga Open Sky

3 มิถุนายน 2566

งานเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom

4 มิถุนายน 2566