งาน The Peak เขาหลวงสุโขทัย

18 พฤษภาคม 2566

งานแข่งขันเรือใบ สมุยรีกัตต้า Samui Regatta 2023

20 พฤษภาคม 2566

วิ่งเทรลเบตง “Amazean Jungle Trail”

31 พฤษภาคม 2566

งานเปิดฤดูกาลกระดานโต้คลื่น Khaolak Surf Town 2023

31 พฤษภาคม 2566

ประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์

31 พฤษภาคม 2566

Monkeys Trail 2023

31 พฤษภาคม 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์

1 มิถุนายน 2566

งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

3 มิถุนายน 2566

PHAYAO LAKE -วิ่งรอบกว๊าน

4 มิถุนายน 2566

Laguna Phuket Marathon 2023

10 มิถุนายน 2566

งานวิ่งเขาประทับช้างเทรล

30 มิถุนายน 2566

Bangsaen Grand Prix

30 มิถุนายน 2566

งานวิ่ง Prachan Ultra

30 มิถุนายน 2566

Run-work on the rain

30 มิถุนายน 2566

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

30 มิถุนายน 2566

Night Run Nakorn Lampang

30 มิถุนายน 2566