ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์

24 กันยายน 2563

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

28 กันยายน 2563

ประเพณีพายเรือ เนื่องในวันออกพรรษา

2 ตุลาคม 2563

การแข่งขันวิ่งขึ้นภูกระดึง เวคอัพ รัน (“PhuKradueng Wake up run) วิ่งปลุก...ภูกระดึง (ตื่นได้แล้ว) ปี 4

3 ตุลาคม 2563

The Westwind Trail 2020

3 ตุลาคม 2563

Amazing Thailand International SUP Race X Rest SATUN 2020

10 ตุลาคม 2563

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลโพหัก

10 ตุลาคม 2563

Yamaha Championship 2020

12 ตุลาคม 2563

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ อำเภอสตึก

7 พฤศจิกายน 2563

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ

7 พฤศจิกายน 2563

ประเพณีการแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่

19 พฤศจิกายน 2563

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา (Laguna Phuket Triathlon) ประจำปี 2563

21 พฤศจิกายน 2563

Toyo Cosmis Racing Car Thailand 2020

7 ธันวาคม 2563

เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง

12 ธันวาคม 2563

IDEMITSU Super EnduranceTHAILAND 2020

13 ธันวาคม 2563

เชียงใหม่มาราธอน

20 ธันวาคม 2563