งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

30 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดวรนาถบรรพต

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2564

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

31 ธันวาคม 2564

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่Countdown2564 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2564

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย)

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดแพร่

31 ธันวาคม 2564

เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ วิจิตรหุ่นโคมไฟ ครั้งที่3

31 ธันวาคม 2564

เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม จ.อุบลราชธานี

31 ธันวาคม 2564

งานประเพณีบุญปีใหม่ให้ทานไฟ จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์

31 ธันวาคม 2564

Hua Hin Lantern Festival

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่2565” พิษณุโลก

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565" เพชรบูรณ์

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)

31 ธันวาคม 2564

ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่

31 ธันวาคม 2564