งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

9 ธันวาคม 2566

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่บรรพตพิสัย

12 ธันวาคม 2566

งาน Wonderfruit 2023

14 ธันวาคม 2566

งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

17 ธันวาคม 2566

เทศกาลหุ่นโคมไฟจังหวัดนครสวรรค์ “เกาะมังกรฟ้า อุทยานแสงสวรรค์”

22 ธันวาคม 2566

งานประเพณีเเห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

22 ธันวาคม 2566

เทศกาลหุ่นโคมไฟ นครสวรรค์ ครั้งที่6 ประจำปี 2566

22 ธันวาคม 2566

งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส บ้านซ่งแย้

23 ธันวาคม 2566

นิทรรศการ “เมือง นคร บุรี”

23 ธันวาคม 2566

งาน "ลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล" ประจำปี 2566

24 ธันวาคม 2566

งานพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ครั้งที่ 25 และพิธีสมโภชน์ใหญ่วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม อี่ ทงเทียนไท้

24 ธันวาคม 2566

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2022

24 ธันวาคม 2566

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 13

25 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลปีใหม่ม้งป่ากลาง 2023

26 ธันวาคม 2566

ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง

26 ธันวาคม 2566

งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก

26 ธันวาคม 2566