งานบุญพวงมาลัยในประเพณีบุญข้าวประดับดิน บ้านกุดหว้า

17 สิงหาคม 2563

ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ประจำปี 2563 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี)

26 สิงหาคม 2563

สลากภัตร สลากย้อมเมืองลำพูน

27 สิงหาคม 2563

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์

1 กันยายน 2563

งานบุญพวงมาลัยในประเพณีบุญข้าวสาก บ้านกุดหว้า

1 กันยายน 2563

เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด(ตักบาตรเที่ยงคืน)

1 กันยายน 2563

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

2 กันยายน 2563

วันสัตตนาคารำลึก

21 กันยายน 2563

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด(ออกพรรษา) อำเภอเมือง

28 กันยายน 2563

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว

29 กันยายน 2563

ประเพณีกาดหลู่ (ออกพรรษา) อำเภอปาย

29 กันยายน 2563

ประเพณีรับบัว

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง (วันออกพรรษา)

2 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

2 ตุลาคม 2563