สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2563

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2563

ปีใหม่สากล ชุมชนทุกเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอน ปี 2564

31 ธันวาคม 2563

เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 2020

31 ธันวาคม 2563

ลำพูน ลานบุญ ล้านนา

31 ธันวาคม 2563

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2563