งานนมัสการปิดทองไหว้พระพระพุทธโคดม รำลึกบูรพาจารย์ (หลวงพ่อขอม) และงานปีใหม่

30 ธันวาคม 2565

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

30 ธันวาคม 2565

แสง สี เสียง สะพานโยง

31 ธันวาคม 2565

งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน

31 ธันวาคม 2565

งานประเพณีไทยตะนาวศรี

31 ธันวาคม 2565

1 ตำบล 3 วัฒนธรรม

31 ธันวาคม 2565

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง

31 ธันวาคม 2565

งานขอนแก่น Countdown 2022

31 ธันวาคม 2565

งานรับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่

31 ธันวาคม 2565

งานภูมิบุรี ศรีระยอง

31 ธันวาคม 2565

มหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2565

31 ธันวาคม 2565

สดุดีวีรชน “8 ธันวาคม 2484” ประจำปี 2565

31 ธันวาคม 2565

งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน

31 ธันวาคม 2565

งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่

31 ธันวาคม 2565

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดวรนาถบรรพต

31 ธันวาคม 2565

Chiang Rai Dancing Flower 2022

31 ธันวาคม 2565