ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)

31 ธันวาคม 2564

Hua Hin Lantern Festival

31 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดวรนาถบรรพต

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่2565” พิษณุโลก

31 ธันวาคม 2564