งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2564

1 ธันวาคม 2564

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย

1 ธันวาคม 2564

ประเพณีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าเสือ

1 ธันวาคม 2564

งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

1 ธันวาคม 2564

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น

2 ธันวาคม 2564

สีสันดอยตุง ครั้งที่ 7

4 ธันวาคม 2564

งานจิมทอมป์สันฟาร์ม ทัวร์ "ดอกไม้บาน อีสานม่วนซื่น"

5 ธันวาคม 2564

เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2021

5 ธันวาคม 2564

งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย

6 ธันวาคม 2564

เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง

6 ธันวาคม 2564

งานบุญบ้านไต(ไทดำ) บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด

10 ธันวาคม 2564

งานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ประจำปี 2564

11 ธันวาคม 2564

งานวันยางพาราบึงกาฬ

12 ธันวาคม 2564

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

12 ธันวาคม 2564

งานมหกรรมของดีเเละประเพณีเผาข้าวหลาม

18 ธันวาคม 2564