เทศกาลอาจสามารถสะออน ครั้งที่ 1

10 ธันวาคม 2565

ทำบุญเมืองลพบุรี

12 ธันวาคม 2565

งานกระบือแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร

12 ธันวาคม 2565

โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตก เจมินิดส์

14 ธันวาคม 2565

งานเฟสติวัล​ รามเกียรติ์​ มินิมาราธอน ตอน​ : พระรามเคลื่อนทัพ

16 ธันวาคม 2565

งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาด ประจำปี 2565

16 ธันวาคม 2565

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช ทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.บุรีรัมย์

17 ธันวาคม 2565

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด

18 ธันวาคม 2565

ทำบุญโบราณสถานเมืองเพนียด

18 ธันวาคม 2565

งานงิ้ว อำเภอด่านขุนทด

20 ธันวาคม 2565

งานเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดีอำเภอจอมบึง

21 ธันวาคม 2565

งาน Chanthaburi Miracle Christmas

21 ธันวาคม 2565

เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ วิจิตรหุ่นโคมไฟ

22 ธันวาคม 2565

ประเพณีเเห่ดาวคริสต์มาส

23 ธันวาคม 2565

มหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม

23 ธันวาคม 2565

งาน Night@Maya City มายาราตรี 3

23 ธันวาคม 2565