เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี

31 ธันวาคม 2565

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดฉะเชิงเทรา

31 ธันวาคม 2565

สวดมนต์ข้ามปีใหม่ จังหวัดสุรินทร์

31 ธันวาคม 2565

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นครตรัง

31 ธันวาคม 2565

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

31 ธันวาคม 2565

สวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565

31 ธันวาคม 2565

งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่

31 ธันวาคม 2565

การแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย

31 ธันวาคม 2565

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

31 ธันวาคม 2565

งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นคร ลำปาง 2565

31 ธันวาคม 2565

พิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์

31 ธันวาคม 2565

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่Countdown2565 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2565

งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

31 ธันวาคม 2565

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 (Count down 2022)

31 ธันวาคม 2565

ฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรม วิถีชาวกระเหรียงบ้านแก่นมะกรูด

31 ธันวาคม 2565

งานประเพณีไทยตะนาวศรี

31 ธันวาคม 2565