เทศกาลไหว้บะจ่าง

1 พฤษภาคม 2564

ประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง

1 พฤษภาคม 2564

ประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์วัดไลย์

1 พฤษภาคม 2564

ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคกเจริญ

1 พฤษภาคม 2564

พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 (พระนครคีรี แหล่งอาหาร ตำนานเมืองเพชร)

30 เมษายน 2564

งานบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ(แมงหน้างาม) บุญเดือนหก ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2564

27 เมษายน 2564

งานวิ่ง "Padriew Run For love"

25 เมษายน 2564

**ยกเลิกการจัดงาน** ประเพณีสงกรานต์พระประแดง สมุทรปราการ ประจำปี 2564

25 เมษายน 2564

ประเพณีบวชนาคช้าง

24 เมษายน 2564

สัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 (ยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19)

24 เมษายน 2564

สัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

24 เมษายน 2564

ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน

23 เมษายน 2564

สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด

22 เมษายน 2564

สดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 (ทำพิธีบวงสรวงอย่างเดียว)

22 เมษายน 2564

ประเพณีปอยส่างลอง วัดกู่ม่านมงคลชัย

22 เมษายน 2564

ประเพณีแห่น้ำช้าง อ.วังชิ้น

21 เมษายน 2564