เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 พฤศจิกายน 2565

แพร่คราฟท์ 2022

1 ธันวาคม 2565

งานเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดีอำเภอจอมบึง

1 ธันวาคม 2565

งานมรดกโลกห้วยขาแข้ง และของดีบ้านไร่

1 ธันวาคม 2565

งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

1 ธันวาคม 2565

งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน

1 ธันวาคม 2565

งานมหกรรมอาหาร และพิษณุโลกเคาท์ดาวน์ ประจำปี 2565

1 ธันวาคม 2565

ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง

1 ธันวาคม 2565

งานวันพ่อแห่งชาติ

1 ธันวาคม 2565

งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

1 ธันวาคม 2565

หนาวนี้ที่เมืองแกน

1 ธันวาคม 2565

งานเบิกฟ้าอันดามัน @เกาะสุกร กินแตง แหลงใต้ แลความเล

1 ธันวาคม 2565

งานเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดีอำเภอจอมบึง

1 ธันวาคม 2565

ประเพณีตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

1 ธันวาคม 2565

งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง – ไส้อั่วหละปูน

1 ธันวาคม 2565

งานมหกรรมของดีเเละประเพณีเผาข้าวหลาม

1 ธันวาคม 2565