งาน Countdown โคราช

31 ธันวาคม 2566

งานประเพณีไตลื้อ และชนเผ่า ปี 2566

31 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์

31 ธันวาคม 2566

งานมหกรรมของดีเเละประเพณีเผาข้าวหลาม

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

31 ธันวาคม 2566

งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 25

31 ธันวาคม 2566

การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

31 ธันวาคม 2566

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน "กินลม ชมวิว ชื่องาน "กินลม ชมวิวสุดแดนตะวันออก "

31 ธันวาคม 2566

งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะยาว

31 ธันวาคม 2566

งานเคาน์ดาวน์ "Suanphueng Highland Countdown Festival 2023"

31 ธันวาคม 2566

งาน “Korat Countdown 2024”

31 ธันวาคม 2566

งานตะวันลับฟ้า และงานดูดาวเคาท์ดาวน์ @หาดปากเมง

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร

31 ธันวาคม 2566

งานดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ

31 ธันวาคม 2566

งานปีใหม่ชนเผ่าม้ง อ.พบพระ

31 ธันวาคม 2566

งานนมัสการหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนถิ่นดงเจริญ

31 ธันวาคม 2566