งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

เทศกาลชมสวน

1 พฤศจิกายน 2566

งานเทศกาลสีสันกาสะลอง

1 พฤศจิกายน 2566

เทศกาลชมทุ่งปอเทืองนับร้อยไร่

3 พฤศจิกายน 2566

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

3 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล

3 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีจุลกฐิน วัดทัพคล้าย

4 พฤศจิกายน 2566

ประเพณีแข่งเรือยาว2566

4 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม Peace Runners 2023

5 พฤศจิกายน 2566

เสน่ห์กินริมน่าน @ชุมชนบ้านวังส้มซ่า

5 พฤศจิกายน 2566

MCOT RUN Chiang Khan 2023

5 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม Peace Runners 2023

5 พฤศจิกายน 2566

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

7 พฤศจิกายน 2566