งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

สมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน

9 มิถุนายน 2566

งานมหกรรมทุเรียนหลง - หลิน ลับแล

9 มิถุนายน 2566

Laguna Phuket Marathon 2023

10 มิถุนายน 2566

งานบุญประเพณี อัฐมีบูชา

11 มิถุนายน 2566

11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย

11 มิถุนายน 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร

14 มิถุนายน 2566

ประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2566

งานสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนวัดโพธิ์ศรี ประจำปี 2566

23 มิถุนายน 2566

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ประจำปี 2566

23 มิถุนายน 2566

งานหน่อไม้หวานสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนวัดศรีสะอาด ประจำปี 2566

23 มิถุนายน 2566

งานแข่งขันวิ่ง “Sam Nyao Trail 2023”

30 มิถุนายน 2566

งานสมโภชหลักเมือง และกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี2566

30 มิถุนายน 2566