งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์

1 มิถุนายน 2566

หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566

งานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน

3 มิถุนายน 2566

เทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา

3 มิถุนายน 2566

งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา

3 มิถุนายน 2566

งานวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566

ประเพณีสรงน้ำพระติ้ว พระเทียม ประจำปี 2566

3 มิถุนายน 2566

งานPhangnga Open Sky

3 มิถุนายน 2566

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

3 มิถุนายน 2566

PHAYAO LAKE -วิ่งรอบกว๊าน

4 มิถุนายน 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ

4 มิถุนายน 2566

งานบวงสรวงองค์ปู่พญานาคอนันตนาคราช

8 มิถุนายน 2566