งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร “ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร”

21 มกราคม 2566

งานเทศกาลตรุษจีนเมืองเพชร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

21 มกราคม 2566

งานตรุษจีน ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ตลาดวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร

21 มกราคม 2566

งาน Chinatown@Lampang

21 มกราคม 2566

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่

21 มกราคม 2566

BURIRAM MARATHON 2023

21 มกราคม 2566

ผาตั้งเทรล 2023

21 มกราคม 2566

MAYA Music Festival 2023

21 มกราคม 2566

THAILAND’s JAZZ & POP Festival 2023

21 มกราคม 2566

งาน “ตรุษจีนโคราช จอมพลถนนหัวมังกร 2566 Chinese New Year 2023”

22 มกราคม 2566

เทศกาลตรุษจีน ไทย จีน เวียดนาม

22 มกราคม 2566

งานตรุษจีนโคราช

22 มกราคม 2566