งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา

1 พฤษภาคม 2565

เปิดฤดูกาลดูผีเสื้อแก่งกระจาน

1 พฤษภาคม 2565

งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด

1 พฤษภาคม 2565

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์เดือนแปดเป็ง

1 พฤษภาคม 2565

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร

1 พฤษภาคม 2565

ประเพณีงมหอยขาว

1 พฤษภาคม 2565

งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

1 พฤษภาคม 2565

ประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง

1 พฤษภาคม 2565

งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

1 พฤษภาคม 2565

งานบุญเดือน 6 ประจำปี 2565

2 พฤษภาคม 2565

งาน ย้อนรอย...ประวัติศาสตร์ ตำนาน โนรา (จำลองเมืองเวียงกลางบางแก้ว) พิธี ทำบุญบ้าน ทำบุญเมือง ครั้งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินถิ่นกำเนิด"โนรา" ร่วมสืบสานตำนานโนราโรงครู

2 พฤษภาคม 2565

เทศกาล กินปลาน้ำมูล ชมแสงสี ของดีสตึก

5 พฤษภาคม 2565