งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

มหกรรมนาฏดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก

1 เมษายน 2565

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022”

1 เมษายน 2565

ประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

1 เมษายน 2565

ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

7 เมษายน 2565

การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม รายการ “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022”

7 เมษายน 2565

งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

8 เมษายน 2565

งาน ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2565

8 เมษายน 2565

เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2565 "สงกรานต์วิถีไทย"

9 เมษายน 2565

ประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามต๋า”

10 เมษายน 2565

ประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

11 เมษายน 2565

งาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ”

12 เมษายน 2565

งานมหาสงกรานต์หนองคาย

12 เมษายน 2565