งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2021)

1 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

3 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564

งานสัปดาห์สะพาน ข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

24 ธันวาคม 2564