งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว (ยกเลิกการจัดงาน)

1 มกราคม 2564

เทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 13 (ยกเลิกการจัดงาน)

1 มกราคม 2564

งานสืบสานประเพณีเทศกาลกินกุ้ง และของดีอำเภอบางแพ (ยกเลิกการจัดงาน)

1 มกราคม 2564

การแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย (สนามที่ 1) Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2021 (Race 1) (ยกเลิกการจัดงาน)

1 มกราคม 2564

The Thailand Yacht Show (ยกเลิกการจัดงาน)

7 มกราคม 2564

งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ครั้งที่ 12 (ยกเลิกการจัดงาน)

9 มกราคม 2564

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ (ยกเลิกการจัดงาน)

14 มกราคม 2564

จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 (ยกเลิกการจัดงาน)

16 มกราคม 2564

วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีเกาะช้าง (ยกเลิกการจัดงาน)

17 มกราคม 2564

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2564 (ยกเลิกการจัดงาน)

26 มกราคม 2564