งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

เทศกาลดนตรีฤดูหนาว “คืนรัง Camp”

31 ธันวาคม 2566

งานประเพณีเจ้าพ่อแก้ว

31 ธันวาคม 2566

งานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได

31 ธันวาคม 2566

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ(สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย)

31 ธันวาคม 2566

งานมหกรรมของดีกงไกรลาศ และเทศกาลกินปลา

31 ธันวาคม 2566

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

31 ธันวาคม 2566

งานเคาน์ดาวน์ "Suanphueng Highland Countdown Festival 2023"

31 ธันวาคม 2566

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2566

งานภูมิบุรี ศรีระยอง

31 ธันวาคม 2566

"หนาวดีดีที่บึงกาฬ" ลมหนาวแห่งความสุข

31 ธันวาคม 2566

เทศกาลดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ

31 ธันวาคม 2566

งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะยาว

31 ธันวาคม 2566