งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งาน BARCELONA WINTER GLAMPING FEST ครั้งที่ 2

17 ธันวาคม 2565

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช ทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.บุรีรัมย์

17 ธันวาคม 2565

คอนเสิร์ต "นั่งเล่น Music Festival 6

17 ธันวาคม 2565

ทำบุญโบราณสถานเมืองเพนียด

18 ธันวาคม 2565

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด

18 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ มาราธอน

18 ธันวาคม 2565

ประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ปี 2565

18 ธันวาคม 2565

วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุข

20 ธันวาคม 2565

งานงิ้ว อำเภอด่านขุนทด

20 ธันวาคม 2565

งาน Chanthaburi Miracle Christmas

21 ธันวาคม 2565

เทศกาลปิ้งย่าง ชัยภูมิ

21 ธันวาคม 2565

งานเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดีอำเภอจอมบึง

21 ธันวาคม 2565