งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานประเพณีตีผึ้งร้อยรัง

3 เมษายน 2566

Spotlight Koh Tao 2023

3 เมษายน 2566

ฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า วัดสระบ่อแก้ว

4 เมษายน 2566

งานนมัสการปิดทองพระพุทธพิมพ์ หลวงพ่อโต และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

4 เมษายน 2566

งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด และงานกาชาดอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2566

6 เมษายน 2566

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s cup Tour of Thailand 2023”

6 เมษายน 2566

“ Amazing Lipe Summer Fest 2023 “

7 เมษายน 2566

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

7 เมษายน 2566

งาน "เฮือนพวนชวนคราฟต์"

7 เมษายน 2566

งาน "สำรับจันท์ มหัศจันท์แห่งรสชาติ"

7 เมษายน 2566

งานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก ประจำปี 2566

7 เมษายน 2566

เฮือนพวน ชวน คราฟต์

7 เมษายน 2566