งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานมหกรรมของดีกงไกรลาศ และเทศกาลกินปลา

28 พฤศจิกายน 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 พฤศจิกายน 2565

การแข่งขันมหกรรมชิงจ้าวความเร็วทางน้ำชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10)

30 พฤศจิกายน 2565

ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์

30 พฤศจิกายน 2565

งานมหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว ครั้งที่ 5

30 พฤศจิกายน 2565