28 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563

place ณ สนามหน้าอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 71 มหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ 20

ประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 71 มหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ 20

วันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563
ณ สนามหน้าอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภายในงานฯ มีการประกวดเรือพระ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทยอดใหญ่ ยอดเล็ก เรือโฟม และประเภทความคิด การแสดงและการแข่งขันตีกลองเรือพระ การแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชน และการออกร้านแสดงนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ททท.สำนักงานนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7354 3345-6

ภูมิภาค :Region : ภาคใต้
จังหวัด :Province : ปัตตานี

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more