17 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563

place ณ เมืองมงคล จังหวัดน่าน Mueang Mongkol, Nan province

หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน

“หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร ณ เมืองมงคล คนใจดี รับประทานอาหารในรูปแบบขันโตกพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองน่าน ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงิน และผ้าทอเมืองน่าน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน - ภาคค่ำวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการแสดงทางวัฒนธรรม - ภาคค่ำของวันที่ 18 มกราคม 2563 มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน - ภาคค่ำของวันที่ 19 มกราคม 2563 มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมให้ได้ติดตามต่อเนื่อง ณ ข่วงเมืองน่าน ด้านหน้าวัดภูมินทร์ นอกจากนี้ตลอดทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน” ด้วย และมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : น่าน
อีเมล :Email : tatnan@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน The tourist service center of Nan Municipality
เบอร์โทร :Tel : 054775169
เว็บไซต์ :Website : www.nancity.go.th

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more