แถลงข่าวงาน Amazing Thai Taste Festival

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2566) ณ ลานโซน I ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ประธาน พร้อมด้วย นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท.  คุณขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการส่วนงานการส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เชฟแอนดี้ หยาง เชฟเจมมี่เจมส์ และ Food Blogger (The Fadd) ร่วมแถลงข่าวงาน Amazing Thai Taste Festival โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด “Food Lover Paradise สวรรค์ของนักกิน” มุ่งยกระดับ Soft Power คือ F-Food สร้างการรับรู้ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร และต่อยอดสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จัดงาน เชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดวัตถุดิบ รวมทั้งช่วยเพิ่มวันพักค้าง กระจายรายได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดจัดงานใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย

- จังหวัดระยอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง 

- จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 

- จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องRelated

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตร New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
Amazing Thailand Countdown 2020 New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” กับ “Experiencing ASEAN POP Culture” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign
30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more