30 กันยายน 2566 - 15 ตุลาคม 2566

place สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีบุญสารเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

-    ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ในวาระครบรอบ 100 ปี ภายใต้แนวคิด “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารเดือนสิบนครศรีธรรมราช “THE FESTIVAL OF THE TENTH LUNAR MONTH (SAT DUAN SIP) IN NAKHON SI THAMMARAT

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ จากเดิมจะจัดขึ้นก่อนวันทำบุญใหญ่ 1 วัน แต่เนื่องจากปีนี้จะตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงต้องเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาการประกวดหมฺรับฯ เป็นวันที่ 30 กันยายน 2566 แทน นอกจากนี้ ทุก ๆ ปี จะใช้สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที่จัดงาน แต่ปีนี้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในชุมชนได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล โดยขอใช้พื้นที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณริมคลองทั้งสองฝั่ง (ฝั่งหน้าเมืองและสวนศรีธรรมาโศกราช) และบริเวณสวนศรีธรรมาโศกราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นดังกล่าว

ภูมิภาค :Region : ภาคใต้
จังหวัด :Province : นครศรีธรรมราช

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more