26 พฤษภาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2566

place บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Bangkok International Food Festival 2023

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Amazing Food festival  จัดขึ้นในกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับการจัดงานเทศกาลอาหารสู่ระดับสากล เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งขยายระยะเวลาการพำนักค้างคืนนานขึ้น และกระจายรายได้จากการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง โดยคาดหวังให้โครงการ Amazing Food festival ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งใน “5F” Soft Power (Food/ Fashion/ Fight/ Film/ Festival) ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดกลาง-บนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตอบสนองและดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีศักยภาพ ให้เกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจ ตลอดจนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศชาติ ตลอดจนก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมไปถึงกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food lover) เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป็นกิจกรรมรวบรวมอาหารไทยและอาหารถิ่นที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และความหลากหลายน่าสนใจมานำเสนอภายในงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เปิดประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวด้านอาหาร และความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย (Gastronomy) รวมถึงมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมด้านอาหารเป็น Soft Power     ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย และเกิดการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการยกระดับการจัดงานเทศกาลอาหารสู่ระดับสากลแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขยายระยะเวลาพำนักค้างคืน เกิดการใช้จ่ายระหว่างเดินทางและการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ รวมทั้งชุมชนที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารและผู้ประกอบการในช่วงการจัดงานกิจกรรมภายในงาน

1. โซน International Food
- การออกร้านอาหารนานาชาติจำนวน 6 ชาติ เช่น อิตาลี,สเปน,เกาหลี,ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น และ อินเดีย โดยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงจำนวน 20 ร้าน 

2. โซน Michelin Guide 
- การออกร้านจากผู้ประกอบการที่ได้บรรจุในหนังสือมิชลินไกด์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ร้าน
- การจัดทำข้อมูลเรื่องราวพร้อมเส้นทางให้เกิดการเดินทางและมีโปรแกรมเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง

3. โซน Street Food
- การออกร้าน Street Food ร้านอาหารท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงจำนวน 20 ร้าน 

4. โซนร้านเด่น ร้านดัง
- การออกร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงจาก 5 ภูมิภาค จำนวน 20 ร้าน

5. โซน Creative Cooking
- จัดทำโซน Creative Cooking ในรูปแบบ Gastronomy house ลักษณะ Live Gastronomy
- รังสรรค์อาหารให้เป็นเมนูแปลกใหม่และมีความน่าสนใจโดยใช้วัตถุดิบของไทยและต่างประเทศ สำหรับการสาธิตและนำเสนอขายอาหารในรูปแบบ Chef Table จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รอบต่อวัน โดยเชฟชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงจำนวน 5 ชาติ

6. การแสดงบนเวที และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมีชื่อเสียง
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ Ally อชิรญา นิติพน
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 Palmy และ วง Yes’sir day
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 วง KLEAR และ วง Getsunova
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ป๊อป ปองกูล และ LULA
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 วง Paradox และ Zom Marie 

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : กรุงเทพมหานคร

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more