20 มีนาคม 2566 - 26 มีนาคม 2566

place ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า และบริเวณ 10 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

? 20 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงหมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรมWorkshop “เส้นใยสับปะรด” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? 21 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “เครื่องเขิน แม่ชะลอ” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? 22 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “ทาดอกจากตอก” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? 23 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “Hand paint koff” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? 24 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “ นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว
? 25 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว
? กิจกรรม Work shop “Performance Art”อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? 26 มี.ค.66
? กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery
? กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส
? กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณบริเวณบ้านแห่งความทรงจำ
? กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงหมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
? กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง
?กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล
? กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์
? กิจกรรม Work shop “นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว
? กิจกรรม “paper nature crafts mobile” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย
? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150169
 

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : เชียงราย
อีเมล :Email : tatchrai@gmail.com
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท. สำนักงานเชียงราย
เบอร์โทร :Tel : 053-744674-5

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more