5 ธันวาคม 2566 - 5 ธันวาคม 2566

place ท่าน้ำวัดวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน - วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565

ขบวนไหลแพไฟประดับประทีปโคมไฟ ล่องตามแม่น้ำน่าน จากท่าน้ำวัดวังแดง  ต.วังแดง ผ่านท่าน้ำลานเอนกประสงค์เทศบาลตรอน ผ่านท่าน้ำลานเอนกประสงค์บ้านแก่ง ถึงท่าน้ำวัดหาดสองแคว อ.หาดสองแคว อ.ตรอน คืนวันที่ ๕ของทุกปี
- พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ
- การประกวดภาพถ่ายไหลแพไฟ ประเภทอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
- ปล่อยโคมลอย ประทีปสาย
- มหรสพสมโภช อาทิ ภาพยนตร์ ลิเก

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : อุตรดิตถ์
ติดต่อสอบถาม :Contact : ที่ทำการปกครอง อ.ตรอน
เบอร์โทร :Tel : 055 491 114

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more