5 ธันวาคม 2566 - 9 ธันวาคม 2566

place บริเวณหน้า วัดบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

สังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2566

การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม ที่แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเถิน
ขบวนแห่ครัวตาน ของประชาชนในอำเภอเถินทั้ง 8 ตำบล
การออกร้านค้าของชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเถิน

 

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : ลำปาง
ติดต่อสอบถาม :Contact : ที่ว่าการอำเภอเถิน
เบอร์โทร :Tel : 054-291660

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more