31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

place อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

งานวิ่งตะนาวศรีเทรล

การแข่งขันวิ่งตะนาวศรีเทรล หรือที่รู้จักกันในหมู่นักวิ่งว่า TNT (Tanaosri Trail) เป็นการแข่งขันวิ่งไปในพื้นที่ภูมิประเทศบนเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่าที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยความร่วมมือของอุทยานธรรมชาติวิทยา, สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, กลุ่มนักวิ่งเทรล และภาคองค์กรในท้องถิ่น ได้แก่ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง คณะครูและโรงเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และเป็นการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนราษฎรอาสาดับไฟป่าในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : ราชบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานราชบุรี
เบอร์โทร :Tel : 0 3291 9176-8

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more