26 พฤศจิกายน 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566

place ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองราชบุรี

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำ เทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดงานลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงดอกไม้สด ขบวนแห่กระทงใหญ่จากชุมชนต่างๆ และการลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : ราชบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : เทศบาลเมืองราชบุรี
เบอร์โทร :Tel : 032 - 337 076, 032 - 337 688

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more