24 พฤศจิกายน 2566 - 2 ธันวาคม 2566

place บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

เพื่อสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกราตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาลภายในงานพบกับการออกร้านค้าที่หลากหลายรอบองค์พระปฐมเจดีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางด้านการเกษตร และการออกร้านกาชาดของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวงานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ รวม 9 วัน 9 คืน

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : นครปฐม
ติดต่อสอบถาม :Contact : สำนักงานองค์พระปฐมเจดีย์
เบอร์โทร :Tel : 034 - 242 143

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more