31 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

place สวนเพชรริเวอร์ รีสอร์ท อ.ท่างยาง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมร้อยใจรักษ์พิทักษ์สายน้ำเพชร

สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่น้ำเพชรบุรี

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในพื้นที่ จึงจัดกิจกรรมแรลลี่เรือยาง ร้อยใจรักษ์ 

พิทักษ์สายน้ำเพชร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ประกอบการ

และนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

และคุณภาพของน้ำในแม่น้ำ

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : เพชรบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานเพชรบุรี
เบอร์โทร :Tel : 032 471 005-6

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more