31 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

place บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอบ้านคา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านคาอีกทางหนึ่ง มีกิจกรรมการประกวดขบวนรถบุปผชาติสับปะรด การประกวดธิดาสับปะรดหวาน การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชมการแสดงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีชาวกะเหรี่ยงและไทยทรงดำ เลือกซื้อสับปะรดหวาน ผลไม้ และสินค้า OTOP คาราวานสินค้าราคาถูก พร้อมมหรสพต่างๆ มากมาย

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : ราชบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
เบอร์โทร :Tel : 032 - 721 000

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more