22 มีนาคม 2566 - 5 เมษายน 2566

place จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทใหญ่ คำว่าปอย แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึงงานเทศกาล งานมงคลต่าง ๆ ส่วนคำว่า ส่าง แปลว่า พระหรือเณร และคำว่า ลอง นั้นมาจากคำว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง งานบวชเณรของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติมิตรของส่างลอง (ผู้ที่จะบวชเป็นเณร) จะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้น และมีการแต่งการประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์นั่นเอง จะมีพิธีโกนผมเด็กที่จะเข้ารับเป็นส่างลอง มีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทอง และแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชาย จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่าง ๆ จะมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้าน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
22-25 มีนาคม 2566 ณ วัดแม่สะกึ๊ด (https://goo.gl/maps/ziq5XdNyZysr1sp26)
26-31 มีนาคม 2566 ณ วัดนาป่าแปก (https://goo.gl/maps/dfKXHhTvxEYHweC2A)
3 – 5 เมษายน 2566 ณ วัดปางล้อ (https://goo.gl/maps/wzef4zmTB9Mgh2kUA)
3 – 5 เมษายน 2566 ณ วัดห้วยขาน (https://goo.gl/maps/8WBvBcqA58dvMerq8)
22-24 เมษายน 2566 ณ วัดในสอย (https://goo.gl/maps/AgRbYqRkV616o5Hx9)
อำเภอปาย
3 – 5 เมษายน 2566 ณ วัดป่าขาม (https://goo.gl/maps/tRTY8swHJAVEYAFC7)
5 – 7 เมษายน 2566 ณ วัดแม่นาเติงใน (https://goo.gl/maps/NRr6vA2tgvJ4G2Hx9)
28-30 เมษายน 2566 ณ วัดม่วงสร้อย (https://goo.gl/maps/8cKdJKwKt1neQbrk6)
อำเภอแม่สะเรียง
2 – 4 เมษายน 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง (https://goo.gl/maps/SQpfEo11TGCRFx8Z6)
7 – 9 เมษายน 2566 ณ วัดสุพรรณรังษี (https://goo.gl/maps/3T4t2m1mVLGswj559)
อำเภอปางมะผ้า
20-22 มีนาคม 2566 ณ วัดแม่ละนา (https://goo.gl/maps/o7QVsuBj7R2nGzow7)
25-28 มีนาคม 2566 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพญางู (https://goo.gl/maps/LTsJDwzD37nzWCgNA)
อำเภอขุนยวม
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ วัดต่อแพ (https://goo.gl/maps/6JSsHD8Cv5PGzkWY9)
1 – 4 เมษายน 2566 ณ วัดคำใน (https://goo.gl/maps/etVznDoPSx56Rs6f6)
อำเภอแม่ลาน้อย
5 – 8 เมษายน 2566 ณ วัดดอยแก้ว (https://goo.gl/maps/QZg9GVmbpkMbWS3K9)
ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน 053-612982-3

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : แม่ฮ่องสอน
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทร :Tel : 0 5361 2982-3

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more